De Wake-Up Call Beweging heeft als missie het creëren van meer maatschappelijke bewustwording omtrent de ernst van de neuruologische ziekte  Myalgische Encephalomyelitis (ME) en/of het 'Chronisch vermoeidheidssyndroom' (CVS), waarbij we het stigma willen ontmantelen dat rust op CVS.
De boodschap die de Wake-Up Call Beweging wil brengen is dat er reeds meer dan 20 jaar een wanbeleid heerst inzake CVS, dat patiënten de dupe zijn van het stigma dat rust op de aandoening en dat dit alles het gevolg is van een zwak diagnostisch protocol en een dogmatische visie bij de beleidsmensen over de oorzaken van CVS. We wensen dan ook uitvoerig te waarschuwen voor de valkuilen die gepaard gaan met de diagnose CVS en trachten  een halt toe te roepen aan de medische verwaarlozing van CVS patiënten.  Hierbij staat het algemeen welzijn van personen met CVS & ME vooropgeplaatst.

Wij pleiten voor een snelle beleidsmatige interventie die oog heeft voor de aanwezige neuro-immuunproblematiek die zich manifesteert bij vele CVS patiënten en waarvoor hoogdringend een redelijke erkenning dient te worden uitgewerkt. Er worden immers door de Belgische overheid en de medische wereld niet de juiste stappen gezet om de verwaarlozing van ME/CVS patiënten tegen te gaan.

Om die reden vragen wij meer steun & aandacht voor het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en in het bijzonder voor een studie uit Noorwegen die dateert van 2012 waarbij werd aangetoond dat CVS patiënten beter werden na het toedienen van het kankermedicijn Rituximab (chemo), het is dan ook niet langer verantwoordt om mensen met de diagnose CVS per definitie door te verwijzen naar een pyschosomatisch zorgtraject voor lichamelijk onverklaarde klachten (LOK).

Een psychosomatische aanpak zorgt ervoor dat de ernst van de oorzaak van de klachten wordt afgezwakt en dat de verantwoordelijkheid om te genezen bij de patiënt wordt gelegd. De psychosomatische aanpak wordt uit besparingsdrang ondersteund en gepromoot door overheden en zorgverzekeraars en heeft ertoe geleid dat artsen en controle artsen een foutief beeld hebben over de ernst en oorzaken van de klachten bij CVS. Het wordt dan ook steeds moeilijker om als CVS patiënt een uitkering als arbeidsongeschikt persoon te bekomen en/of te behouden.

De Wake-Up Call Beweging wil zich dan ook inzetten om deze onrechtvaardige toestand op alle niveaus aan te kaarten.