De Wake-Up Call Beweging is niet langer een vereniging zonder winstoogmerk!

 

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 23 november 2019 werd beslist om met onmiddellijke ingang over te gaan tot de vrijwillige ontbinding van de Wake-Up Call Beweging vzw.

De reden om over te gaan tot de ontbinding van onze vereniging zonder winstoogmerk is een gevolg van de steeds slechter wordende gezondheid van onze bestuursleden alsook vrijwilligers. De zwakke gezondheid van de meeste van onze medewerkers maakte het in de praktijk quasi onmogelijk om nog op een zinvolle manier verder te doen met de vereniging. De vrijwillige ontbinding van de WUCB was dan ook een noodzakelijke beslissing.

Wij wensen langs deze weg iedereen van harte te bedanken die de voorbije jaren aanwezig was op onze activiteiten of die steun verleende aan de WUCB in welke vorm dan ook.

 

Zonder jullie hulp stonden wij nergens. samen waren we sterk. 

*Personen die vragen hebben omtrent ME/CVS kunnen voor onbepaalde duur nog terecht op het e-mail adres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ook de website van de Wake-Up Call Beweging blijft nog een tijdje online, wellicht tot einde mei 2020.

Het ga jullie goed allemaal!

Vanwege het voltallige WUCB Team.

Breng ook een bezoekje aan www.12ME.be  -> nieuwe vereniging voor patiënten die lijden aan Myalgische Encephalomyelitis (ME) / Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)

 

logo 12ME.png

 

Wakeupcallbeweging, waarom?

De wakeupcallbeweging is een onafhankelijke patiëntenvereniging die  een belangrijke rol speelt in het dynamiseren van het ME/CVS -en fibromyalgie beleid, met als hoofddoel een einde te stellen aan het wanbeleid van de voorbije jaren 

 

 

en het te vervangen door een menselijker, evenwichtiger beleid dat tegemoet komt aan de belangrijkste noden van de patiënten.

Lees meer

 

Op 10 februari 2014 verstuurde de WUCB een mail naar de Nationale voorzitters van de verschillende politieke partijen.

De mail had als onderwerp: pleit uw partij ook na de verkiezingen nog voor het CVS dossier?

 

Brief aan de voorzitters
 
Antwerpen, 10 februari 2014
 
 
Geachte partijvoorzitter,
 
Zoals u misschien weet is de patiëntenbelangenorganisatie Wake-Up Call Beweging vzw (WUCB) de voorbije 3 jaar enorm actief geweest om de problematiek rond het Chronisch Vermoeidheidssyndroom onder de aandacht te brengen, dit zowel op politiek niveau als op het niveau van het RIZIV en de ziekenfondsen. Dat deden we met de steun van onze vele leden die er tevens in slaagden om 18.369 handtekeningen te verzamelen voor ons verzoekschrift ‘erkenning en betere gezondheidszorg door onderzoek', welke werd ingediend bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 
Mede tengevolge van de sensibiliseringscampagnes van de WUCB dienden politici van verschillende strekkingen een resolutie in over CVS bij de Kamer of Senaat.
Op vraag van onze achterban hadden we nu graag vernomen wat onze inspanningen van de voorbije 3 jaar hebben opgeleverd. Welke garanties zijn er zodat we kunnen rekenen op een broodnodige koerswijziging van het beleid dat gevoerd wordt rond CVS?
 
Met de verkiezingen van 2014 in het vooruitzicht daarom ook onze vraag of uw partij het CVS dossier zal opnemen in haar verkiezingsprogramma waardoor het deel uitmaakt van de volgende regeringsonderhandelingen? Kortom, zal uw partij zich ook na de verkiezingen engageren om met hoogdringendheid het CVS dossier op de politiek agenda te houden zodat er de nodige politieke steun kan verleend worden aan de noodzakelijke maatregelen waar de patiëntenorganisaties al jaar en dag vragende partij voor zijn?
In afwachting van uw reactie, verblijf ik, met de meeste hoogachting,
 
Gunther De Bock i.o. bestuur WUCB vzw

Cookies