Op 10 februari 2014 verstuurde de WUCB een mail naar de Nationale voorzitters van de verschillende politieke partijen.

De mail had als onderwerp: pleit uw partij ook na de verkiezingen nog voor het CVS dossier?

 

Brief aan de voorzitters
 
Antwerpen, 10 februari 2014
 
 
Geachte partijvoorzitter,
 
Zoals u misschien weet is de patiëntenbelangenorganisatie Wake-Up Call Beweging vzw (WUCB) de voorbije 3 jaar enorm actief geweest om de problematiek rond het Chronisch Vermoeidheidssyndroom onder de aandacht te brengen, dit zowel op politiek niveau als op het niveau van het RIZIV en de ziekenfondsen. Dat deden we met de steun van onze vele leden die er tevens in slaagden om 18.369 handtekeningen te verzamelen voor ons verzoekschrift ‘erkenning en betere gezondheidszorg door onderzoek', welke werd ingediend bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 
Mede tengevolge van de sensibiliseringscampagnes van de WUCB dienden politici van verschillende strekkingen een resolutie in over CVS bij de Kamer of Senaat.
Op vraag van onze achterban hadden we nu graag vernomen wat onze inspanningen van de voorbije 3 jaar hebben opgeleverd. Welke garanties zijn er zodat we kunnen rekenen op een broodnodige koerswijziging van het beleid dat gevoerd wordt rond CVS?
 
Met de verkiezingen van 2014 in het vooruitzicht daarom ook onze vraag of uw partij het CVS dossier zal opnemen in haar verkiezingsprogramma waardoor het deel uitmaakt van de volgende regeringsonderhandelingen? Kortom, zal uw partij zich ook na de verkiezingen engageren om met hoogdringendheid het CVS dossier op de politiek agenda te houden zodat er de nodige politieke steun kan verleend worden aan de noodzakelijke maatregelen waar de patiëntenorganisaties al jaar en dag vragende partij voor zijn?
In afwachting van uw reactie, verblijf ik, met de meeste hoogachting,
 
Gunther De Bock i.o. bestuur WUCB vzw