Update: stand van zaken verzoekschrift.

Op 14 maart 2013 diende de WUCB een verzoekschrift in ondertekend door 18.369 Belgen.

Op 12 februari 2014 informeerde de WUCB nog maar eens naar de stand van zaken in verband met het afhandelen van ons verzoekschrift.  De bevoegd ambtenaar van de dienst Commissies deelde ons mee dat er nog steeds geen opdracht is gegeven om ons verzoekschrift te behandelen.  Het zijn de Volksvertegenwoordigers van de Kamer die autonoom vastleggen aan welke materie zij voorrang verlenen.  Ons verzoekschrit behoort dus duidelijk niet tot de prioriteit van de Kamer.

Wordt vervolgd.

 

Het WUCB team.

 Op 14 maart diende de WUCB haar verzoekschrift 'Erkenning en betere geneeskunde door onderzoek' in bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

 

Ons initiatief voor dit verzoekschrift werd gelanceerd op 12 april 2012 en werd met succes afgerond op 1 maart 2013. Het vooropgestelde benodigde aantal handtekeningen bedroeg 15.000. In totaal werden er 18.369 geldige handtekeningen geteld door de Antwerpse deurwaarder Eric Rochtus, die bij proces-verbaal van vaststelling dit aantaal officieel vastlegde.

Met behulp van dit verzoekschrift hoopt de WUCB haar druk op de politiek te kunnen aanhouden zodat de ME, CVS en fibromalgie problematiek ten gronde wordt aangepakt.

 

Wij danken iedereen van harte die van deze petitie een groot succes heeft gemaakt en we houden jullie op de hoogte van de uitkomst van dit initiatief.

 

Namens het voltallige WUCB team.