Update: stand van zaken verzoekschrift.

Op 14 maart 2013 diende de WUCB een verzoekschrift in ondertekend door 18.369 Belgen.

Op 12 februari 2014 informeerde de WUCB nog maar eens naar de stand van zaken in verband met het afhandelen van ons verzoekschrift.  De bevoegd ambtenaar van de dienst Commissies deelde ons mee dat er nog steeds geen opdracht is gegeven om ons verzoekschrift te behandelen.  Het zijn de Volksvertegenwoordigers van de Kamer die autonoom vastleggen aan welke materie zij voorrang verlenen.  Ons verzoekschrit behoort dus duidelijk niet tot de prioriteit van de Kamer.

Wordt vervolgd.

 

Het WUCB team.

Lees meer: WUCB dient verzoekschrift in


Op 11 maart 2014 werd ons verzoekschrift ‘erkenning en betere geneeskunde door onderzoek’ behandeld door de (Federale)Commissie voor de Verzoekschriften. Deze Commissie heeft toen besloten om zich voor informatie tot de bevoegde minister te wenden en om eveneens een kopie van het verzoekschrift te bezorgen aan de Commissie voor de Sociale Zaken en dit op datum van 23 april 2014. De Minister heeft dan binnen de opgelegde tijdspanne van 6 weken een antwoord geformuleerd met betrekking tot het verzoekschrift.

Het antwoord van Minister Onkelinx (klik hier) ligt volledig in de lijn van wat we van haar mogen verwachtingen, met andere woorden, ze heeft met haar antwoord de vragen uit het verzoekschrift naar de prullenmand verwezen. Alle vragen uit het verzoekschrift werden deskundig weerlegd met de zoveelste herhaling van haar beleidsmaatregelen rond CVS en het aanhalen van het ontbreken van voldoende wetenschappelijke evidentie op het vlak van behandelingen. Ook de vraag voor het oprichten van een onderzoekscommissie die het werk van de adviesgroepen rond CVS moet doorlichten werd ongegrond verklaard.

Van de Commissie voor de Sociale Zaken moeten we normaliter ook niks meer verwachten daar deze ontbonden is met de verkiezingen. De nieuwe Commissie(zittingsperiode nr 54)

hoeft reglementair gezien geen gevolg meer te geven aan het verzoekschrift. Als het nog een troost mag zijn, het positieve nieuws is dat het antwoord van gewezen Minister Onkelinx een aantal hiaten bevat en zelfs enkele onwaarheden die we kunnen aanvechten. De WUCB zal verder bekijken hoe we dit gaan aanpakken.

Wordt dus nog vervolgd!

Het WUCB bestuur