Verslag n.a.v. een onderhoud met Senator Bert Anciaux op19/09/2012.

Aanwezigen vanuit de Wake-Up Call Beweging: Willy, Etienne, Mariette.

Op woensdag 19 september trokken enkele van onze WUCB-leden opnieuw richting hartje Brussel waar wij een afspraak hadden in de Senaat met Senator Bert Anciaux (sp.a).

Dit onderhoud stond al een tijdje op ons verlanglijstje. Senator Anciaux trok onze aandacht door zijn schriftelijke
vraag nr: 5-5972 in de Senaat op 23 maart 2012 aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx. In deze vraagstelling nam Senator Anciaux de argumenten over van de WUCB en verwees hij naar onze mailcampagne ivm de sluiting van de CVS centra.

Na een korte voorstelling van de WUCB en haar activiteiten ging het gesprek van start.

Lees meer: Onderhoud Bert Anciaux


Hieronder het verslag van het onderhoud

Op dinsdag 6 december 2011 jl. trokken enkele van de WUCB-kernleden naar  Brussel voor een tweede onderhoud met het kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

Minister Vandeurzen was verontschuldigd omwille van de plechtigheden n.a.v. de nieuwe regering. Onze gesprekspartners deze keer waren Dhr. Ruben Lemmens, kabinetssecretaris en Dokter Dirk De Wolf, Adjunct-Kabinetschef van Minister Vandeurzen.

Een voorstelling van de WUCB werd reeds gegeven tijdens een eerste onderhoud met Dhr. Ruben Lemmens welke doorging op 6 juli 2011. Er werden toen reeds een aantal documenten ter info overhandigd.

Lees meer: Onderhoud Dr. Dirk De Wolf