Steun de Wake-Up Call Beweging met een gift

De Wake-Up Call Beweging vzw stelt zich tot doel de belangen te behartigen van patiënten die lijden aan Myalgische Encephalomyelitis(ME) & het Chronische Vermoedheidssyndroom (CVS) en dit op een zo adequaat mogelijke manier. Om deze ambitie waar te maken moeten wij echter kunnen rekenen op de nodige financiële middelen.

Je kan daarom onze organisatie steunen met een financiële gift door een bedrag over te maken op het WUCB rekening nr: BE67 9731 2770 5887 - BIC:ARSPBE22 met de vermelding ‘gift stop cvs’.

Door tegenvallende inkomsten in 2014 heeft de FOD Financiën beslist om onze machtiging voor het uitreiken van fiscale attesten niet te verlengen. Hou er dus rekening mee dat wij voor giften overgemaakt in 2016 geen fiscaal attest zullen kunnen uitreiken.

 
Alvast onze dank voor uw begrip.
 

Alle giften gaan naar het fonds 'stop CVS'.

Het fonds ‘Stop CVS’ werd opgericht met de volgende doelstellingen:

*Het opzetten van informatiecampagnes of activiteiten die meer bekendheid geven aan de ernst en de gevolgen van ME/CVS.
*Het financieel ondersteunen van biomedisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van ME/CVS.
*Het behartigen van de belangen van ME/CVS patiënten.

Beheerders van het fonds: Wake-Up Call Beweging vzw, Lange Zavelstraat 57/2 te 2060 Antwerpen. Ondernemingsnummer: 0844.535.943
De Wake-Up Call Beweging vzw verbindt er zich toe op een ethische manier om te gaan met de inkomsten van het fonds ‘stop cvs’. De jaarrekeningen van onze vzw worden gepubliceerd op onze website.