De WUCB tracht patiënten te verenigen met als doel: de uitbouw van een onafhankelijke organisatie die op degelijke wijze de belangen tracht te behartigen van mensen die lijden aan ME/CVS en fibromyalgie. Via deze weg willen wij bouwen aan een betere toekomst voor alle patiënten. Uw lidmaatschap is dan ook onze drijfveer om deze uitdaging te blijven aangaan.

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2019

lidmaatschap Wake-Up Call Beweging vzw (WUCB vzw)

De vereniging heeft als doel de bevordering van het algemeen welzijn van personen met ME/CVS en/of fibromyalgie, alsook die van hun familieleden en hun omgeving en dit zowel nationaal als internationaal, de behartiging van patiëntenbelangen, de mensenrechten te verdedigen en of discriminatie te bestrijden, het verlenen van bekendheid aan deze ziekten, het aankaarten van de sociale gevolgen ervan en de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekten.

Om toegetreden lid te worden van de WUCB vzw, dient u onderstaand formulier in te vullen en op de verzendknop te drukken. U krijgt vervolgens nog een bevestigingsmail van uw lidmaaltschap.

LIDMAATSCHAP WUCB vzw 2019

Aanspreektitel(*)
duid de juiste aanpreektitel aan

Voor- en familienaam(*)
Typ je naam en familienaam

Geboortejaar

Adres (straat + nr)(*)
Typ je adres in

Postcode(*)
Typ je postcode in

Gemeente(*)
Typ je gemeente in

Telefoon
Invalid Input

Mobiele tel.
Invalid Input

E-mail(*)
Typ een geldig emailadres in

Fax
Invalid Input

Door lid te worden van de WUCB vzw onderschrijft u de doelstellingen van onze organisatie.

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch vernieuwd. De periode loopt gelijk met een kalenderjaar (januari tot december).

Het lidgeld voor 2019 bedraagt nul euro.

Onze organisatie kan steeds overgaan tot het vragen van lidgeld. U kan zich ten allen tijde uitschrijven als toegetreden lid door middel van een mondeling of schriftelijk bericht aan de raad van bestuur. Het ontslag gaat in onmiddellijk na ontvangst van dit bericht.

De raad van bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivering dat een kandidaat niet als toegetreden lid wordt aanvaard. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en de plichten die in de statuten en in het huishoudelijk reglement zijn omschreven.

(*)
Duid aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden om lid te worden

Anti-spam(*)
Anti-spam
  Andere codeTyp de code over en druk dan op verzenden